Ku stiahnutiu
Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

— Komu: Daniel Baláž Štepánkovická 737/9, 059 38 Štrba,

IČO: 52004767

obchodník je zapísaný u Okresný úrad Poprad

číslo živnostenského registra: 740-35346

email: obchod@detske-postielky.sk

tel.: 0919127470:

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ..............

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............

—  Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

— Dátum ..............

(*) Nehodiace sa prečiarknite.